Geen categorie

Alles wat je moet weten over het studeren als VMBO student

Na de basisschool is het tijd om naar de middelbare school te gaan. Na het maken van de Cito toets worden leerlingen ingedeeld in leerniveaus voor de middelbare school. Zo kunnen ze een advies krijgen voor het VMBO, HAVO of VWO. Voor veel leerlingen is dit erg spannend moment. In Nederland gaan de meeste leerlingen naar het VMBO of naar de HAVO. Hoewel de HAVO heel theoretisch is, is het VMBO meer praktijkgericht. Maar wat houdt het precies in als je naar het VMBO gaat? Je leest het hier!

Leerwegen

Het VBMO kan ook weer onderverdeeld worden in een aantal leerwegen, namelijk: basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg en theoretische leerweg. Deze leerwegen lopen van heel praktisch tot vooral theoretisch. Tot en met de basisberoepsgerichte leerweg worden leerlingen opgeleid voor het MBO 2 niveau. Alle leerwegen die daarna komen leiden leerlingen op die een MBO niveau 3 of 4 kunnen gaan volgen. Dit is dus weer een stapje hoger en moeilijker.

Keuzevakken

Hiernaast moet je op het VMBO keuzevakken kiezen. Hierbij kunnen leerlingen zelf hun lesprogramma samenstellen. Zo kun je kiezen uit een technische richting, een economische richting, maar ook een richting met taal en vakken zoals aardrijkskunde en geschiedenis. Deze keuzevakken VMBO komen ook terug in je eindexamen. Dit examen bevat meestal een theorietoets en een praktijktoets. Dit is wel afhankelijk van de leerweg waar je op zit. Zo zul je op de gemengde leerweg veel meer praktijktoetsen hebben dan op de theoretische leerweg. ER zijn tien verschillende profielen die leerlingen kunnen kiezen. Hierbij kan er dus ook gecombineerd worden. In aanvulling op het profiel kun je ook vier beroepsgerichte keuzevakken kiezen die aansluiten op je profiel. De vakken die door een school worden aangeboden kunnen verschillen én wordt dus ook bepaald door de school zelf.